Slabí poskytovatelia úverov tvoria najviac zraniteľné oblasti v eurozóne

21 / 11 / 2019

Otvorte si Live účet

Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Ultra nízke úrokové sadzby ECB oslabujú zisky bánk, podporujú rast úverov a „povzbudzujú“ nadmerný risk. Zraniteľné miesta v eurozóne sú preto už niekoľko rokov na vzostupe. Sadzby s vysokou pravdepodobnosťou ostanú v nasledujúcom desaťročí na nízkych úrovniach, čo môže viesť k ďalším deformáciám.

Rýchly rast „šedého“ bankovníctva – široké spektrum finančných inštitúcií od poisťovateľov po investičné fondy čelia „voľnejšej“ regulácii a úradom chýba právomoc regulovať mnohé z ich činností.

„Šedé“ banky profitujú na úkor tradičných poskytovateľov úverov, ktorí sú zaťažení reguláciami a následkami globálnej finančnej krízy, ktorá mnohých stále núti k akumulácii kapitálu.

Pokiaľ ide o tradičných poskytovateľov úverov, obavy o ziskovosti sú stále výraznejšie, a nízke úrokové sadzby budú naďalej držať zisky pod tlakom.

Slabé zisky sú problémom, keďže banky neustále prenášajú väčšinu politiky ECB na reálnu ekonomiku a ich situácia môže oslabiť účinnosť politiky ECB v oblasti „lacných“ peňazí.

Taktiež varovanie plynie z rastu cien nehnuteľností, keďže zvýšenie cien spolu s výrazným rastom hypotekárnych úverov a vysokým zadlžením domácností sú hlavnými zraniteľnými miestami v mnohých krajinách.

Za priaznivých podmienok financovania podporujúcich trhy s nehnuteľnosťami zostal cyklus bývania v expanzívnej fáze vo väčšine eurozóny. Podľa ECB odhady priemeru eurozóny naznačujú pokračujúce nadhodnotenie, ktoré v súčasnosti presahuje 7%.

Na zabránenie prehriatiu tohto odvetvia by viaceré krajiny mali implementovať proticyklické kapitálové rezervy pre veriteľov. Takéto rezervy by mohli obmedziť nadmerné pôžičky počas obdobia „rozmachu“, ale mohli by byť ihneď dostupné na podporu veriteľov v čase poklesu.