Európa musí byť odstavená od globálnych systémov platobných kariet

28 / 11 / 2019

Otvorte si Live účet

Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Európa musí prekonať svoju závislosť od medzinárodných poskytovateľov platobných služieb, no táto úloha nie je úlohou Európskej centrálnej banky aby vytlačila iniciatívu zahraničného súkromného sektora.

Viac ako dve tretiny bezhotovostných platieb sa uskutočňujú prostredníctvom zámorských kariet, pretože väčšina konkurenčných európskych poskytovateľov sa zameriava na domácu alebo regionálnu oblasť.  Z tohto hľadiska sa stáva eurozóna konkurenčnou nevýhodou v danej oblasti.

Európe tak hrozí, že stratí svoju ekonomickú výhodu pretože riešeniam pre jednotlivé krajiny chýba potrebná veľkosť, rozsah a vnútroštátna fragmentácia ochromila hospodársku súťaž a potlačila inovácie na celoeurópskej úrovni.

V tomto sektore dominujú poskytovatelia z USA, ako napríklad Visa Inc a MasterCard Inc . Amazon.com Inc. a Apple Inc. tiež prevzali podiel na trhu so svojimi príslušnými platobnými schémami, ako aj poskytovateľ online PayPal Holdings Inc.

ECB v súčasnosti skúma možnosť zavedenia digitálnej meny, čo by však malo pre banky širšie dôsledky.

ECB nedávno predstavila systémy okamžitých platieb s názvom TIPS pre transakcie medzi bankami, no nástup na nový systém nemal očakávaný výsledok a banky sa k novej schéme pripájajú pomaly.

Místopredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis vyhlásil, že jeho cieľom je do konca roka 2021 zaviesť okamžité platby vo všetkých blokoch Európy.

Spoliehanie sa na neeurópskych poskytovateľov platobných služieb je pre európsky blok problematické z dôvodu, že blok nad nimi nemá dohľad a má len obmedzené právomoci.

Problémy môžu byť aj nové iniciatívy v oblasti digitálnej meny, čím sa banky snažia vyplniť medzeru a vytesniť neeurópskych poskytovateľov platobných služieb, no digitálna mena nie je otestované a vytvára tak právnu neistotu.