O nás

Jednoduché online obchodovanie

Otvorte si Live účet

Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Kto sme?

CFD World poskytuje komplexné globálne a investičné služby. Našou snahou je ponúknuť všetkým klientom možnosť obchodovať forex a CFD na akciách, komoditách a indexoch. A to nie je všetko – zaviedli sme možnosť obchodovať tiež s fyzickými akciami.

Začínajúci investori uvítajú príjemné a užívateľsky prívetivé rozhranie platformy MT5.

Viac skúsení investori nájdu všetky pokročilé nástroje a kompletný servis, na ktorý sú zvyknutí. V CFD World disponujeme najnovšími technológiami a inováciami.

Prioritou CFD World je absolútna bezpečnosť pre svojich klientov. Prijali sme záväzok dodržovať najvyšší stupeň ochrany prostriedkov našich klientov v zmysle smernice o trhoch a finančných nástrojoch (MiFID II) a s dohľadom a reguláciou Cyperskej komisie pre burzy a cenné papiere (CySEC) s CIF Licenciou číslo 242/14.

Prečo sme výnimoční?

Podpora

Žiadny problém nie je neriešiteľný, pomôžeme Vám vo Vašom jazyku

Medzinárodné platformy

Profesionálna pomoc a podpora klientom v 14 jazykoch

Starostlivosť o klienta

Nenechajte sa rušiť pri obchodovaní, o všetko ostatné sa postaráme my

Bezpečnosť

Stavte na istotu a spoznajte, ako funguje špičková bezpečnosť

Inovatívnosť

Individuálne konzultácie so skúseným tímom CFD World

Skúste Demo

Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Licencia a regulácia

Sme licencovaní k poskytovaniu investičných a doplnkových služieb vo vzťahu k finančným nástrojom, ako je zverejnené na stránke QUAENTAS s.r.o., Tőzsdeikereskedés.hu Kft, Corinth Capital MEPE a Fors Magna S. L..

Všetky predobchodné informácie sú zverejnené na stránke tu.

Spoločnosť má zmluvný vzťah s týmito viazanými agentmi QUAENTAS s.r.o.Tőzsdeikereskedés.hu KftCorinth Capital MEPE a Fors Magna S. L.

Medzinárodná notifikácia

Country Regulator
Austria Austrian Financial Market Authority
Bulgaria Financial Supervision Commission
Croatia Croatian Financial Services Supervisory Agency
Cyprus Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
Czech Republic Česká národní banka / Czech National Bank (CNB)
Denmark Finanstilsynet
Estonia Finantsinspektioon
Finland Financial Supervisory Authority
Germany BaFin
Greece Hellenic Capital Market Commission
Hungary Hungarian National Bank
Iceland Financial Supervisory Authority
Italy Bank of Italy
Ireland Central Bank of Ireland
Latvia FKTK
Lichtenstein Finanzmarktaufsicht
Lithuania Bank of Lithuania
Luxembourg CSSF
Malta MFSA
Netherlands Authority for the Financial Markets
Norway Finanstilsynet
Poland Komisia Nadzoru Finasowego
Portugal CMVM
Romania ASF
Slovak Republic Národná banka Slovenska
Slovenia Securities Market Agency - Tied Agent: Ledoro d.o.o.
Spain CNMV
Sweden Finansinspektionen
UK FCA

Investičné služby

 • Prijímanie a postupovanie pokynov týkajúcich sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov
 • Vykonávanie pokynov v mene klientov
 • Riadenie portfólia
 • Investičné poradenstvo

Vedľajšie služby:

 • Úschova a správa finančných nástrojov na účet klientov, vrátane úschovy a súvisiacich služieb, ako je správa hotovosti/zaistenia.
 • Devízové služby, ak sú spojené s poskytovaním investičných služieb.
 • Investičný prieskum a finančná analýza alebo iné formy všeobecných odporúčaní týkajúcich sa transakcií s finančnými nástrojmi.

Finančné nástroje:

 • Prevoditeľné cenné papiere
 • Nástroje peňažného trhu
 • Podiely v podnikoch kolektívneho investovania
 • Opcie, futurity, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivátové kontrakty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných opatrení, ktoré môžu byť vyrovnané fyzicky alebo v hotovosti.
 • Opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivátové kontrakty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na žiadosť jednej zo strán (inak ako v prípade neplnenia alebo z iného dôvodu ukončenia)
 • Opcie, futures, swapy a iné derivátové kontrakty týkajúce sa komodít, ktoré môžu byť vyrovnané fyzicky za predpokladu, že sa obchodujú na regulovanom trhu alebo MTF.
 • Opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové kontrakty týkajúce sa komodít, ktoré môžu byť fyzicky vyrovnané nie inak ako v oddiele C bode 6 a neslúžia na obchodné účely, ktoré majú vlastnosti iných derivátových finančných nástrojov okrem iného s ohľadom na to, či sú zúčtované a vyrovnávané cez uznávané zúčtovacie strediská, alebo výzvam na úhradu.
 • Derivátové nástroje pre presun úverového rizika
 • Finančné diferenčné zmluvy

Opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivátové kontrakty týkajúce sa klimatických premenných, dopravných sadzieb, emisných kvót alebo miery inflácie alebo iné úradné hospodárske štatistiky, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na žiadosť jednej zo strán (inak ako v prípade neplnenia alebo z dôvodu iného ukončenia), i ďalšie derivátové kontrakty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a opatrení neuvedených inde v tomto oddiele, ktoré majú vlastnosti iných derivátových finančných nástrojov okrem iného s ohľadom na to, či sa obchodujú na regulovanom trhu alebo MTF, sú zúčtované a vyrovnávané cez uznávané zúčtovacie strediská, alebo výzvam na úhradu.

Staňte sa súčasťou úspechu, staňte sa súčasťou CFDworld

Otvorte si Live účet

Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku