Dokumentumok

Egyszerű online kereskedés.

Lakossági számla – dokumentumok

AZ ÜGYFÉLREGISZTRÁCIÓHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

A számlája aktiválását megelőzően személyazonosságát és tartózkodási helyét igazoló okmányokat kell szolgáltatnia számunkra.

Személyazonosító okmány – az ügyfél személyazonosságának igazolására

A következő azonosító okmányok egyikének a másolata:

 • útlevél – kétoldalas, fotóval (tisztán olvasható MRZ/gépi beolvasásra alkalmas zóna);
 • személyazonosító igazolvány – mindkét oldal (tisztán olvasható MRZ/ gépi beolvasásra alkalmas zóna);
 • vezetői engedély – mindkét oldal.

A másolatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • utónév és vezetéknév;
 • születési dátum.
 • Az okmánynak érvényesnek kell lennie.

*A személyazonosságot igazoló okmányon szereplő cím eltérhet a regisztrációkor megadott címtől.

Tartózkodási helyet igazoló okmány – az ügyfél tartózkodási helyének igazolására

A tartózkodási hely ellenőrzésének a célja megszerezni azt a címet, ahol az ügyfél valójában tartózkodik. Ennek nem feltétlenül kell egyeznie az állandó lakcímével. Erre a célra például egy villanyszámlára megfelelhet, mert az alapján észszerűen feltételezhető, hogy az ügyfél valóban az adott címen tartózkodik.

A következő dokumentumok egyikének a másolata szükséges:

 • közüzemi számla, például elektromosság, gáz, víz, szennyvíz stb.;
 • internetszámla;
 • számla vonalas telefonról;
 • számlakivonat (bankszámla vagy hitelkártya);
 • albérleti szerződés vagy bérleti számla;
 • hatósági igazolás a tartózkodási helyről;
 • jelzáloghitel;
 • hivatalos levél (rendőrség, nagykövetség, közigazgatás, adóhatóság, választói igazolvány, állami társadalombiztosítás).

A másolatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • teljes név;
 • cím;
 • dátum.

A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMOKAT NEM FOGADJUK EL:

 • biztosítás (Aegon, Dôvera, gépjármű-biztosítás stb.);
 • mobiltelefon-számla;
 • kézzel írt dokumentumok.

Vállalati számla – dokumentumok

Amennyiben az ügyfél számlát kíván nyitni üzlete, vállalata vagy egyéb típusú üzleti vállalkozása számára, rendelkezésünkre kell bocsátania az alábbi tényeket igazoló okmányokat (egy dokumentum egyszerre több tényt is igazolhat):

 • a vállalat cégjegyzékszáma;
 • a bejegyzett vállalati név és üzleti név (ha az eltér a bejegyzett névtől);
 • a vállalat székhelye és az üzleti tevékenység telephelye, ha az eltér a bejegyzett székhelytől;
 • igazgatói testület tagjai, ügyvezetők vagy más személyek, akik jogosultak a vállalat nevében eljárni;
 • vállalati döntés egy képviselő kijelöléséről, aki jogosult a számlához hozzáférni;
 • a vállalat döntése számla nyitásáról;
 • a vállalat végső tulajdonosainak listája, kivéve a nyilvánosan forgalomba hozott társaságok esetén, amelyek egy európai szabályozott piacon vagy egy ezzel egyenértékű közzétételre és átláthatóságra vonatkozó jogokat biztosító harmadlagos piacon találhatók;
 • a bejegyzett tulajdonosok listája, akik a vállalat meghatalmazottjaként járhatnak el.

A követelményeket alátámasztó összes dokumentum eredeti példányát vagy azok hiteles másolatát kell elküldenie a vállalatunknak.

AZ ELFOGADOTT OKMÁNYOK:

 • cégbejegyzési kivonat;
 • alapító okirat és alapszabály;
 • a számlához való hozzáférésre jogosult képviselő kinevezéséről hozott döntéssel kapcsolatos űrlap (1. sz. melléklet);
 • a számla nyitásáról hozott döntéssel kapcsolatos űrlap (2. sz. melléklet).

Amennyiben a bejegyzett tulajdonos jár el a végső tulajdonosok meghatalmazottjaként, a következő dokumentumok szükségesek:

 • megbízási megállapodás másolata;
 • a következő személyek személyazonosságát és tartózkodási helyét igazoló dokumentumok:

– a számlához hozzáférési jogosultsággal rendelkező képviselő;
– a végső haszonélvező tulajdonos;
– egy meghatalmazott.

Hitelkártya – dokumentumok

A hitelkártyával való visszaélések elkerülése érdekében szükségünk van az ügyfél hitelkártyájának másolatára.

A MÁSOLATNAK TARTALMAZNIA KELL AZ ALÁBBIAKAT:

 • a kártyatulajdonos neve;
 • a hitelkártyaszám első 4 és utolsó 4 számjegye;
 • az érvényesség dátuma (még érvényes);
 • a kártyatulajdonos aláírása (takarja ki a CVV2-kódot).

A hitelkártyájukon (számlájukon) nagy forgalmat lebonyolító ügyfelektől egy betétjeikre vonatkozó nyilatkozat beküldését kérjük.

Egyéb dokumentumok

Amennyiben az ügyfél a családjával él, és nem tud az ő nevére szóló, tartózkodási helyét igazoló dokumentumot küldeni, akkor arra kérjük, hogy küldje el a családtag (anya, apa, feleség vagy férj) nevére szóló alábbi dokumentumokat:

 • SZEMÉLYAZONOSÍTÓ OKMÁNY – A SZEMÉLYAZONOSSÁG IGAZOLÁSÁRA;
 • TARTÓZKODÁSI HELYET IGAZOLÓ OKMÁNY – A TARTÓZKODÁSI HELY IGAZOLÁSÁRA;
 • anya/apa esetén az ügyfél születési anyakönyvi kivonata szükséges;
 • feleség/férj esetén a házassági anyakönyvi kivonat szükséges.

Miért érdemes CFD World számlát nyitnia?

Mert a pénzügyi világ és a kereskedés a szenvedélyünk, és szakértők vagyunk abban, amit csinálunk. Nehéz elhinni? Próbálja ki ingyenes DEMÓ számlánkat!
SZÁMLA NYITÁSA

A kereskedés kockázatos, és a teljes befektetett összeg kockázatnak van kitéve