Σχετικά με εμάς

Απλές online συναλλαγές.

ΑΝΟΙΓΜΑ LIVE ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Οι συναλλαγές ενέχουν κινδύνους και ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο ολόκληρη η επένδυσή σας.

Ποιοι είμαστε;

Το CFD World παρέχει ολοκληρωμένες επενδυτικές υπηρεσίες. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε σε όλους τους πελάτες την ευκαιρία να πραγματοποιούν συναλλαγές forex και CFD σε μετοχές, εμπορεύματα και δείκτες. Και δεν παρέχουμε μόνο αυτό – προσφέρουμε επίσης την ευκαιρία να πραγματοποιείτε συναλλαγές με φυσικές μετοχές. Οι αρχάριοι επενδυτές θα εκτιμήσουν το ευχάριστο και εύχρηστο περιβάλλον χρήστη της πλατφόρμας MT5. Οι πιο έμπειροι επενδυτές θα βρουν όλα τα προηγμένα εργαλεία και ολοκληρωμένες υπηρεσίες στα οποία έχουν συνηθίσει. Στο CFD World διαθέτουμε τις πιο προγμένες τεχνολογίες και καινοτομίες. Προτεραιότητα του CFD World είναι η απόλυτη ασφάλεια για τους πελάτες του. Έχει δεσμευτεί να συμμορφώνεται με τα υψηλότερα επίπεδα προστασίας για τα κεφάλαια των πελατών του, σύμφωνα με την Οδηγία MiFID II σχετικά με τις αγορές και τα χρηματοοικονομικά μέσα και υπό την επόπτευση και έλεγχο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC) με Αρ. αδείας CIF 242/14.

Γιατί είμαστε μοναδικοί;

Υποστήριξη

Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα που δεν μπορεί να λυθεί, θα σας βοηθήσουμε στη δική σας γλώσσα

Διεθνής πλατφόρμα

Οι πλατφόρμες συναλλαγών μας είναι διαθέσιμες σε 14 γλώσσες

Φροντίδα πελατών

Δεν χρειάζεται να ενοχλείστε κατά τις συναλλαγές σας, εμείς θα φροντίσουμε για όλα τα άλλα

Ασφάλεια

Μείνετε ασφαλείς και μάθετε πώς λειτουργεί η κορυφαία ασφάλεια

Καινοτομία

Ατομικές γνωμοδοτήσεις με μια έμπειρη ομάδα του CFD World

Δοκιμή δοκιμαστικού λογαριασμού

Οι συναλλαγές ενέχουν κινδύνους και ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο ολόκληρη η επένδυσή σας

Αδειοδότηση και έλεγχος

Το C.W. CFD World (CFD World) αποτελεί καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Goldenburg Group Limited, μια κυπριακή επενδυτική εταιρία (CIF) η οποία εποπτεύεται και ελέγχεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC), με Αρ. Αδείας 242/14.

Είμαστε αδειοδοτημένοι για την παροχή επενδυτικών και επικουρικών υπηρεσιών σε σχέση με χρηματοοικονομικά μέσα, όπως αναγράφεται εδώ. Η άδεια της εταιρίας αναγράφεται εδώ.

Όλες οι πληροφορίες για τις προσυναλλαγές αναγράφονται εδώ.

Μπορείτε να βρείτε συνημμένη την αναφορά γνωστοποίησης κινδύνου για το έτος 2014 εδώ.
Μπορείτε να βρείτε συνημμένη την αναφορά γνωστοποίησης κινδύνου για το έτος 2015 εδώ.
Μπορείτε να βρείτε συνημμένη την αναφορά γνωστοποίησης κινδύνου για το έτος 2016 εδώ.
Μπορείτε να βρείτε συνημμένη την αναφορά γνωστοποίησης κινδύνου για το έτος 2017 εδώ.
Μπορείτε να βρείτε συνημμένη την αναφορά γνωστοποίησης κινδύνου για το έτος 2018 εδώ.

Μπορείτε να βρείτε συνημμένη τη συνοπτική δήλωση ποιότητας εκτέλεσης και το RTS28 2019 εδώ.

Μπορείτε να βρείτε συνημμένη τη δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων εδώ.

Η εταιρία έχει συνάψει σύμβαση συνδεδεμένου αντιπροσώπου με τις QUAENTAS s.r.o., Tőzsdeikereskedés.hu Kft, Corinth Capital MEPE και Fors Magna S. L.

Διασυνοριακά με κράτη μέλη

Country Regulator
Austria Austrian Financial Market Authority
Bulgaria Financial Supervision Commission
Croatia Croatian Financial Services Supervisory Agency
Cyprus Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
Czech Republic Česká národní banka / Czech National Bank (CNB)
Denmark Finanstilsynet
Estonia Finantsinspektioon
Finland Financial Supervisory Authority
Germany BaFin
Greece Hellenic Capital Market Commission
Hungary Hungarian National Bank
Iceland Financial Supervisory Authority
Italy Bank of Italy
Ireland Central Bank of Ireland
Latvia FKTK
Lichtenstein Finanzmarktaufsicht
Lithuania Bank of Lithuania
Luxembourg CSSF
Malta MFSA
Netherlands Authority for the Financial Markets
Norway Finanstilsynet
Poland Komisia Nadzoru Finasowego
Portugal CMVM
Romania ASF
Slovak Republic Národná banka Slovenska
Slovenia Securities Market Agency - Tied Agent: Ledoro d.o.o.
Spain CNMV
Sweden Finansinspektionen
UK FCA

Επενδυτικές υπηρεσίες:

  • Λήψη και αποστολή εντολών σχετικά με ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα
  • Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό των πελατών
  • Διαχείριση χαρτοφυλακίου
  • Συμβουλές επενδύσεων

Επικουρικές υπηρεσίες:

Διασφάλιση και διαχείριση χρηματοοικονομικών μέσων για τον λογαριασμό πελατών, συμπεριλαμβανομένων εποπτικών και σχετικών υπηρεσιών, όπως διαχείριση μετρητών/εγγυήσεων

Υπηρεσίες ξένου νομίσματος όπου αυτές συσχετίζονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών

Επενδυτική έρευνα και οικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών προτάσεων σε σχέση με συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά μέσα

Χρηματοοικονομικά μέσα:

Μεταβιβάσιμα χρεόγραφα

Μέσα χρηματαγοράς

Μονάδες σε συλλογικές επενδυτικές εργασίες

Προαιρετικά δικαιώματα, προθεσμιακές πράξεις, συμφωνίες ανταλλαγής, προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων και οποιεσδήποτε παράγωγες συμβάσεις που σχετίζονται με χρεόγραφα, νομίσματα, τιμές ή αποδόσεις επιτοκίων ή άλλα παράγωγα μέσα, χρηματοοικονομικοί δείκτες ή χρηματοοικονομικά μέτρα τα οποία μπορούν να διευθετηθούν φυσικά ή με μετρητά

Προαιρετικά δικαιώματα, προθεσμιακές πράξεις, συμφωνίες ανταλλαγής, προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων και οποιεσδήποτε παράγωγες συμβάσεις που σχετίζονται με εμπορεύματα οι οποίες πρέπει να διευθετηθούν με μετρητά ή μπορούν να διευθετηθούν με μετρητά σύμφωνα με την επιλογή ενός εκ των μερών (αλλιώς παρά εξαιτίας προεπιλεγμένου ή άλλου συμβάντος διακοπής).

Προαιρετικά δικαιώματα, προθεσμιακές πράξεις, συμφωνίες ανταλλαγής, και οποιεσδήποτε άλλες παράγωγες συμβάσεις που σχετίζονται με εμπορεύματα οι οποίες μπορούν να διευθετηθούν φυσικά, με την προϋπόθεση πως οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε ελεγχόμενη αγορά ή/και σε MTF

Προαιρετικά δικαιώματα, προθεσμιακές πράξεις, συμφωνίες ανταλλαγής, προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων και οποιεσδήποτε άλλες παράγωγες συμβάσεις που σχετίζονται με εμπορεύματα οι οποίες μπορούν να διευθετηθούν και δεν αναφέρονται στο σημείο 6 του Τμήματος ΙΙΙ και δεν προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς, οι οποίες έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, σε σχέση με, μεταξύ άλλων, αν εκκαθαρίζονται και διευθετούνται μέσω αναγνωρισμένων γραφείων συμψηφισμού ή υπόκεινται σε τακτικές κλήσεις περιθωρίου

Παράγωγα χρηματοδοτικά μέσα για τη μεταβίβαση κινδύνου πίστωσης

Χρηματοοικονομικές συμβάσεις για διαφορές

Δικαιώματα προαίρεσης, μελλοντικές εκπληρώσεις, συμβάσεις ανταλλαγής, προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου και οποιεσδήποτε άλλες παράγωγες συμβάσεις σχετίζονται με κλιματικές μεταβλητές, τιμές φορτίου, περιθώρι; εκπομπών, ή ποσοστά πληθωρισμού ή άλλα επίσημα οικονομικά στατιστικά που πρέπει να διευθετούνται με μετρητά ή μπορούν να διευθετηθούν με μετρητά με την προαίρεση ενός εκ των μερών (διαφορετικό από λόγο προκαθορισμένου ή άλλου συμβάντος διακοπής), καθώς και από οποιαδήποτε άλλη παράγωγη σύμβαση που σχετίζεται με επενδυτικά αγαθά, δικαιώματα, υποχρεώσεις, δείκτες και μέτρα τα οποία δεν αναφέρονται με άλλο τρόπο στο παρόν Τμήμα, τα οποία έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων χρηματοοικονομκών μέσων, υπό το πρίσμα, μεταξύ άλλων, ότι συναλλάσσονται σε μια ελεγχόμενη αγορά ή σε MTF, εκκαθαρίζονται και διευθετούνται μέσω αναγνωρισμένων γραφείων συμψηφισμού ή υπόκεινται σε τακτικές κλήσεις περιθωρίου.

Γίνετε μέρος της επιτυχίας, γίνετε μέρος της CFD World

ΑΝΟΙΓΜΑ LIVE ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Οι συναλλαγές ενέχουν κινδύνους και ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο ολόκληρη η επένδυσή σας.