Συνεργάτες

Απλές online συναλλαγές.

ΑΝΟΙΓΜΑ LIVE ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Οι συναλλαγές ενέχουν κινδύνους και ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο ολόκληρη η επένδυσή σας.

Γίνετε συνδεδεμένος αντιπρόσωπος

Γίνετε ένας επιτυχημένος συνεργάτης. Εάν ενδιαφέρεστε, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να γίνετε συνδεδεμένος αντιπρόσωπός μας.

Ποιος είναι συνδεδεμένος αντιπρόσωπος: Ένα άτομο με έδρα ένα κράτος μέλος το οποίο ενεργεί υπό πλήρη και ανεπιφύλακτη ευθύνη για μία μόνο επενδυτική εταιρία ενός κράτους μέλους.

Υπηρεσίες που προσφέρονται από τους συνδεδεμένους αντιπροσώπους:

  • Προώθηση επενδύσεων ή/και επικουρικών υπηρεσιών
  • Εύρεση πελατών ή δυνητικών πελατών

Απαιτήσεις:

  • Να έχει κατάλληλο προσωπικό με σχετικές δεξιότητες, γνώσεις και εμπειρία
  • Να διατηρεί γραφείο με έδρα σε ένα κράτος μέλος

Οφέλη για τους συνεργάτες

  • Πρόσβαση σε αναλύσεις
  • Υποστήριξη όλη την ημέρα
  • Συνεργασία με ελεγχόμενο και αδειοδοτημένο διαμεσολαβητή

Οφέλη για τους πελάτες

  • Γρήγορη επιχειρηματική δραστηριότητα
  • Οικονομικό ημερολόγιο και αναφορές αγοράς ακριβώς μέσα στην πλατφόρμα
  • Κινητές συναλλαγές χάρη στις εφαρμογές για κινητές συσκευές

Η συναλλαγές με προϊόντα μόχλευσης όπως CFD και FX ενέχουν σημαντικό κίνδυνο απώλειας και μπορεί να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Οι συναλλαγές με αυτά τα προϊόντα είναι επικίνδυνες και μπορούν να οδηγήσουν σε ολική απώλεια του συνόλου του επενδεδυμένου κεφαλαίου.

Το CFD WORLD καταβάλλει προμήθειες στους συνδεδεμένους αντπροσώπους του οι οποίοι κατευθύνουν πελάτες στην Εταιρία. Επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με τις προμήθειες που καταβάλλονται στους συνδεδεμένους αντιπροσώπους θα παρέχονται γραπτώς στη διεύθυνση tiedagents@goldenburggroup.eu.

Σας ενδιαφέρει;