Προϋποθέσεις συναλλαγών

Απλές online συναλλαγές.

ΑΝΟΙΓΜΑ LIVE ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Οι συναλλαγές ενέχουν κινδύνους και ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο ολόκληρη η επένδυσή σας.

Όροι συναλλαγών

Τύποι οδηγιών:

Το CFDWorld προσφέρει στους πελάτες τους ακόλουθους τύπους οδηγιών: Buy, Sell, Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop, Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop.

Ώρες συναλλαγών:

Οι ώρες συναλλαγών για Forex, εμπορεύματα και δείκτες αναγράφονται εδώ. Οι ώρες συναλλαγών για μετοχές αναγράφονται εδώ.

Μέσα:

Ολόκληρος ο κατάλογος διαθέσιμων χρηματοοικονομικών μέσων μαζί με το υποκείμενο επενδυτικό αγαθό και τα χρηματιστήρια στα οποία πραγματοποιούνται συναλλαγές, βρίσκονται εδώ.

Ο δοκιμαστικός λογαριασμός περιορίζεται στις 30 ημέρες, μετά από την πάροδο των οποίων έχετε την επιλογή να αλλάξετε σε ΖΩΝΤΑΝΟ λογαριασμό.

Τύποι λογαριασμών:

Το CFDWorld προσφέρει στους πελάτες του τα ακόλουθα:

 • Κυμαινόμενα (τυπικά) spreads. Οι συνθήκες της αγοράς μπορούν να προκαλέσουν διεύρυνση ή περιορισμό των spread πέραν των ορίων των τυπικών spread
 • Μεγάλο εύρος μέσων (Forex, πολύτιμα μέταλλα και CFD)
 • Συναλλαγές με προκαθορισμένες παρτίδες
 • Spread από 3 pip για ευρώ και δολάριο
 • Μόχλευση έως 1:100 για επαγγελματίες πελάτες

Σημείωση:
Σημειώστε ότι το αποτέλεσμα προκαθορισμένης μόχλευσης που προσφέρεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανοίγματος λογαριασμού έχει οριστεί στο μέγιστο. 1:30. Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει συναλλαγές μεγαλύτερης μόχλευσης και το αίτημα θα εξεταστεί βάσει της γνώσης και της εμπειρίας του.

Συμβάσεις ανταλλαγής

Οι συμβάσεις ανταλλαγής θα χρεώνονται στο τέλος της κάθε εργάσιμης ημέρας. Οι τριπλές συμβάσεις ανταλλαγής θα χρεώνονται τις Τετάρτες. Τα σημεία συμβάσεων ανταλλαγής MetaTrader5 βρίσκονται εδώ.

Τέλος διαχείρισης

Η κατοχή φυσικών μετοχών επιβαρύνεται με ένα τέλος διαχείρισης το οποίο θα χρεώνεται στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι τις Τετάρτες, το τέλος θα είναι τριπλάσιο. Το τέλος διαχείρισης μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Κλήση περιθωρίου

Σε επίπεδο περιθωρίου 100%, οι πελάτες ειδοποιούνται από την πλατφόρμα πως προσεγγίζουν την αυτόματη ρευστοποίηση της θέσης τους. Οι πελάτες θα λαμβάνουν αυτόματες ειδοποιήσεις μόνο αν είναι συνδεδεμένοι στην πλατφόρμα. Επομένως, οι πελάτες προειδοποιούνται να συνδέονται τακτικά στην πλατφόρμα και να παρακολουθούν την αξία των επενδυτικών αγαθών τους και τις σχετικές ειδοποιήσεις. Οι πελάτες προειδοποιούνται επίσης πως αν το περιθώριό τους πέσει κάτω από το 50%, η πλατφόρμα κλείνει αυτόματα τις θέσεις τους.

Πίνακας μετακύλισης MT5:

Το CFDWorld ανταλλάσσει αυτόματα ανοικτές θέσεις για δείκτες και εμπορεύματα για την επόμενη ρευστή σύμβαση πριν λήξει η τρέχουσα. Μπορείτε να βρείτε τη μετακύλιση και τον πίνακα λήξεων εδώ. Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι πληροφορίες είναι μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς και ενδέχεται να αλλάξουν εξαιτίας χαμηλής ρευστότητας ή απρόβλεπτων αλλαγών στο χρηματιστήριο. Η εξήγηση μετακύλισης βρίσκεται εδώ. Για τις μετακυλίσεις, οι υπάρχουσες εντολές Take Profit, Stop Loss, Buy ή Sell Limit, Buy ή Sell Stop θα ακυρώνονται 10 λεπτά πριν τη λήξη τους. Δεν θα μπορείτε να ανοίξετε νέες θέσεις 15 λεπτά πριν τη λήξη. Το κλείσιμο των ανοικτών θέσεων θα είναι ενεργό.

Διακανονισμός μερίσματος:

Οι μετοχές και οι δείκτες μετρητών (CFD) αντανακλούν εταιρικά συμβάντα. Επομένως, δικαιούστε πληρωμή μερίσματος, αν έχετε ανοιχτή μακροπρόθεσμη θέση στις συγκεκριμένες μετοχές, ενώ αν ανοίξετε μια βραχυπρόθεσμη θέση, θα διαγραφεί μια αξία ίση με το μέρισμα. Αν ο διακανονισμός μερίσματος σχετίζεται με τις μετοχές και τους δείκτες μετρητών με τα οποία πραγματοποιείτε συναλλαγές και τα οποία ανοίχτηκαν όχι αργότερα από την ημέρα πριν την ημέρα πρώην μερίσματος, η εταιρεία θα πραγματοποιήσει τον διακανονισμό μερίσματος. Στην περίπτωση συναλλαγών CFD με μεμονωμένες μετοχές, ο διακανονισμός μερίσματος θα χρησιμοποιείται ως εξής:

 • Οι πελάτες που κατέχουν μακροπρόθεσμες θέσεις σε μεμονωμένες μετοχές (CFD) και δείκτες μετρητών, θα πιστώνονται με μερίσματα βάσει διακανονισμού προ μερίσματος.
 • Στους πελάτες που κατέχουν βραχυπρόθεσμες θέσεις σε μεμονωμένες μετοχές (CFD) και δείκτες μετρητών, θα αφαιρούνται τα μερίσματα βάσει του διακανονισμού πρώην μερίσματος.

Οι μετοχές στο MT5 δικαιούνται πληρωμή μερίσματος. Ο διακανονισμός μερίσματος σχετίζεται με τις μετοχές τις οποίες κατέχετε και οι οποίες ανοίχτηκαν το αργότερο την ημέρα πριν την ημέρα πρώην μερίσματος, και η εταιρία θα εφαρμόσει τον διακανονισμό μερίσματος.

 • Οι πελάτες οι οποίοι κατέχουν μακροπρόθεσμες θέσεις μεμονωμένων μετοχών θα πιστώνονται με μερίσματα βάσει διακανονισμού πρώην μερίσματος κατά την ημερομηνία πληρωμής.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα μερίσματα ενδέχεται να υπόκεινται σε φόρο. Η Εταιρεία ενδέχεται να τερματίσει ή να αλλάξει τον διακανονισμό μερισμάτων, ειδικότερα βάσει αλλαγών στη νομοθεσία, αλλαγών στο ρυθμιστικό σύστημα, ποσοστών φορολόγησης ή απαιτήσεων παρακράτησης φόρου στην αρμόδια διοίκηση φορολογίας.

Τέλος συντήρησης:

Αυτό είναι μια χρέωση έως 100 EUR, που χρεώνεται σε περίπτωση που ο λογαριασμός συναλλαγών είναι ανενεργός ή αδρανής για 1 μήνας, όπως προσδιορίζεται στους Όρους και Προϋποθέσεις. Το τέλος συντήρησης θα χρεώνεται σε μηνιαία βάση σε χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με το υπόλοιπο του λογαριασμού και σε ποσό 100 EUR (ή το ισότιμο στο επιλεγμένο νόμισμα).

FTT

Όλες οι συναλλαγές σε ιταλικά CFD και ITA40 υπόκεινται σε FTT. Ο φόρος χρεώνεται ως σταθερό τέλος που σχετίζεται με την ονομαστική αξία της συναλλαγής, όπως αναγράφεται παρακάτω.

 • Ποσό έως 2.500 EUR: 0,25 EUR
 • 2.500 – 5.000 EUR: 0,5 EUR
 • 5.000 – 10.000 EUR: 1 EUR
 • 10.000 – 50.000 EUR: 5 EUR
 • 50.000 – 100.000 EUR: 10 EUR
 • 100.000 – 500.000 EUR: 50 EUR
 • 500.000 – 1.000.000: 100 EUR
 • Πάνω από 1.000.000 EUR: 200 EUR

Προστασία αρνητικού υπολοίπου

Οι πελάτες μας δεν μπορούν να χάσουν περισσότερα από τα κεφάλαια που έχουν στον λογαριασμό τους.