Μέσα

Απλές online συναλλαγές.

Forex

Το ημερήσιο όρων συναλλαγών στην αγορά forex έχει υπερβεί ήδη τα 6 δισεκατομμύρια όρια, καθιστώντας την την πιο ρευστή αγορά στον κόσμο. Οι συναλλαγές σε ζεύγη νομισμάτων είναι διαθέσιμες 24 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα. Με την χρηματοοικονομική μόχλευση, μπορείτε να επιτύχετε υψηλότερα κέρδη με μικρότερο κεφάλαιο. Επιπλέον, η άφιξη νέων τεχνολογιών και πληροφοριακών συστημάτων έχει φέρει επίσης αυτή την αγορά πιο κοντά στους μικρούς επενδυτές.

MetaTrader 5

InstrumentTypical Spread (in pips)**Leverage (up to)Value of 1 lotMinimum tradeTrading hours (CET)
EUR/USD31:30100.0000.0124h
GBP/USD31:30100.0000.0124h
USD/JPY31:30100.0000.0124h
USD/CHF3.51:30100.0000.0124h
NZD/USD41:20100.0000.0124h
AUD/USD41:20100.0000.0124h
USD/CAD41:30100.0000.0124h
EUR/CHF41:30100.0000.0124h
EUR/JPY41:30100.0000.0124h
EUR/GBP41:30100.0000.0124h
NZD/JPY71:20100.0000.0124h
NZD/CHF101:20100.0000.0124h
NZD/CAD101:20100.0000.0124h
AUD/CAD101:20100.0000.0124h
CAD/CHF101:30100.0000.0124h
CAD/JPY61:30100.0000.0124h
AUD/CHF101:20100.0000.0124h
EUR/CAD91:30100.0000.0124h
AUD/JPY51:20100.0000.0124h
GBP/CHF81:30100.0000.0124h
EUR/AUD91:20100.0000.0124h
CHF/JPY61:30100.0000.0124h
GBP/JPY71:30100.0000.0124h
EUR/TRY301:20100.0000.0124h
USD/TRY301:20100.0000.0124h
EUR/NZD201:20100.0000.0124h
USD/MXN1501:20100.0000.0124h
USD/ZAR2501:20100.0000.0124h
GBP/NZD251:20100.0000.0124h
GBP/AUD101:20100.0000.0124h
AUD/NZD201:20100.0000.0124h
USD/HUF2501:20100.0000.0124h
EUR/HUF2501:20100.0000.0124h
EUR/NOK2501:20100.0000.0124h
USD/NOK2501:20100.0000.0124h
EUR/SEK2501:20100.0000.0124h
USD/SEK2501:20100.0000.0124h
GBP/SEK2501:20100.0000.0124h
NOK/SEK901:20100.0000.0124h
EUR/CZK2001:20100.0000.0124h
USD/CZK201:20100.0000.0124h
EUR/PLN2501:20100.0000.0124h
USD/PLN2501:20100.0000.0124h
USD/DKK401:20100.0000.0124h
EUR/DKK401:20100.0000.0124h
USD/RUB200001:20100.0000.0108:30-21:00
AUD/SGD101:20100.0000.0124h
CHF/HUF2301:20100.0000.0124h
EUR/HKD501:20100.0000.0124h
EUR/SGD101:20100.0000.0124h
GBP/CAD91:30100.0000.0124h
GBP/NOK2501:20100.0000.0124h
GBP/PLN2501:20100.0000.0124h
GBP/SGD221:20100.0000.0124h
SGD/JPY501:20100.0000.0124h
TRY/JPY801:20100.0000.0124h
USD/CNH301:20100.0000.0124h
USD/HKD301:20100.0000.0124h
USD/SGD91:20100.0000.0124h
ZAR/JPY501:20100.0000.0124h
GBP/DKK401:20100.0000.0124h
EUR/RUB200001:20100.0000.0108:30-21:00
USD/BRL3201:20100.0000.0112:00-21:00
**Αμέσως μετά το άνοιγμα ή κλείσιμο της θέσης συναλλαγής σας, το spread, το οποίο είναι η διαφορά μεταξύ της τρέχουσας τιμής ζήτησης και της τιμής προσφοράς, θα αφαιρεθεί από τον λογαριασμό σας. Παρακαλούμε σημειώστε: Το CFD WORLD διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει το spread κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να μειώσει τη μόχλευση, να ορίσει το μέγιστο όριο εντολών και τη συνολική έκθεση πελατών. Το CFD WORLD διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αυξήσει το περιθώριο σε αυτές περιπτώσεις όταν το απαιτούν οι συνθήκες της αγοράς.

Γιατί να ανοίξετε έναν λογαριασμό CFD World;

Επειδή ο κόσμος των χρηματοοοικονομικών και του εμπορίου είναι το πάθος μας και είμαστε επαγγελματίες σε αυτό που κάνουμε. Δύσκολο να το πιστέψετε; Δοκιμάστε και μόνοι σας τον νέο ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ λογαριασμό μας.
ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Οι συναλλαγές ενέχουν κινδύνους και ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο ολόκληρη η επένδυσή σας