Μέσα

Απλές online συναλλαγές.

Δείκτες

Οι επενδύσεις σε δείκτες επιλέγονται από τους επενδυτές οι οποίοι προτιμούν να διαφοροποιήσουν το χαρτοφυλάκιό τους. Επειδή επενδύοντας σε δείκτες, αγοράζετε μερικές εταιρίες ταυτόχρονα. Με άλλα λόγια, ο δείκτης είναι μια μέτρηση της αξίας ενός συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου χρεογράφου. Με CFD (Σύμβαση επί διαφορών) δεικτών, ο επενδυτής μπορεί να αγοράσει, καθώς και να πουλήσει. Επωφεληθείτε από τα χαμηλότερα spread και την εύκολη χρήση της μόχλευσης.

MetaTrader 5

InstrumentLot sizeTypical Spread (in pips)**Leverage (up to)Trading hours (CET)
.FRANCECashValue of cash contract101:20from 08:00 am to 10:00 pm
.DE30CashValue of cash contract201:2024 hours with the break between 10:15 pm - 10:30 pm, 11:00 pm - 12:00 am
.DE30_Value of 25 cash contracts201:20from 08:00 am to 10:00 pm
.US500CashValue of cash contract21:2024 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11:00 pm to 12:00 am
.US500_Value of 50 cash contracts21:2024 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11:00 pm to 12:00 am
.US30CashValue of cash contract201:2024 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11:00 pm to 12:00 am
.AUS200CashValue of cash contract81:2024 hours with break from 8:30 pm to 9:10 pm and from 12:00 am to 1:50 am
.HKCashValue of cash contract501:10from 02:15 am to 05:00 am, from 06:00 am to 09:30 am, from 10:15 am to 6:00 pm
.EURO50CashValue of cash contract51:20from 08:00 am to 10:00 pm
.SpainCashValue of cash contract201:10from 09:00 am to 08:00 pm
.UK100CashValue of cash contract51:2024 hours with the break between 10:15 pm - 10:30 pm
.USTECHCashValue of cash contract51:2024 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11:00 pm to 12:00 am
.US30_Value of 5 cash contracts201:2024 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11:00 pm to 12:00 am
.JAPANCashValue of cash contract1001:2024 hours with break from 11:00 pm to 12:00 am
**Αμέσως μετά το άνοιγμα ή κλείσιμο της θέσης συναλλαγής σας, το spread, το οποίο είναι η διαφορά μεταξύ της τρέχουσας τιμής ζήτησης και της τιμής προσφοράς, θα αφαιρεθεί από τον λογαριασμό σας. Παρακαλούμε σημειώστε: Το CFD WORLD διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει το spread κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να μειώσει τη μόχλευση, να ορίσει το μέγιστο όριο εντολών και τη συνολική έκθεση πελατών. Το CFD WORLD διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αυξήσει το περιθώριο σε αυτές τις περιπτώσεις που καθορίζονται από συγκεκριμένες καταστάσεις της αγοράς.

Γιατί να ανοίξετε έναν λογαριασμό CFD World;

Επειδή ο κόσμος των χρηματοοοικονομικών και του εμπορίου είναι το πάθος μας και είμαστε επαγγελματίες σε αυτό που κάνουμε. Δύσκολο να το πιστέψετε; Δοκιμάστε και μόνοι σας τον νέο ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ λογαριασμό μας.
ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Οι συναλλαγές ενέχουν κινδύνους και ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο ολόκληρη η επένδυσή σας