Εκπαίδευση

Οι συναλλαγές μόχλευσης ενέχουν κίνδυνο. Δείτε το εκπαιδευτικό πρόγραμμά μας για να κατανοήσετε πώς λειτουργούν τα επικίνδυνα μέσα.

Πριν ξεκινήσετε τις συναλλαγές σας, γνωρίστε το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα με το οποίο εκπαιδεύουμε μακροπρόθεσμα τους πελάτες και το αγοραστικό κοινό. Η διαπραγμάτευση προϊόντων με μόχλευση είναι επικίνδυνη και τα σύγχρονα παράγωγα μέσα είναι πολύπλοκα. Για να καταλάβετε καλά πώς λειτουργεί η κεφαλαιαγορά και τα μέσα της, ακολουθήστε την περιγραφή των αρχών τους και τα συγκεκριμένα παραδείγματα. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στους χρηματοοικονομικούς κινδύνους.

Νέα

Επισκόπηση των κορυφαίων εβδομαδιαίων ειδήσεων 27.10. 2021

Νέα

Επισκόπηση των κορυφαίων ειδήσεων της προηγούμενης εβδομάδας 20.10. 2021

Νέα

Επισκόπηση των κορυφαίων εβδομαδιαίων ειδήσεων 13.10.2021

Νέα

Επισκόπηση των κορυφαίων εβδομαδιαίων ειδήσεων 29.09.2021