Dokumenty

Jednoduché online obchodování.

Osobní účet - dokumenty

Osobní účet DOKUMENTY POTŘEBNÉ PRO REGISTRACI KLIENTA

Před aktivací klientského účtu je třeba, abyste nám doručili doklady pro ověření identity a bydliště.

POI – OVĚŘENÍ IDENTITY KLIENTA

Kopie jednoho z následujících identifikačních dokladů

 • Cestovní pas – dvoustrana s fotkou (MRZ/Machine readable zone – řádky dobře viditelné)
 • Občanský průkaz – oboustranně (MRZ / Machine Readable Zone – řádky dobře viditelné)
 • Řidičský průkaz – oboustranně
Kopie musí obsahovat:
 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Datum exspirace, doklad musí být platný.

* Adresa v OP nemusí být shodná s adresou uvedenou při registraci

POR – OVĚŘENÍ BYDLIŠTĚ KLIENTA

Účelem ověření bydliště je získat adresu, na níž se klient obvykle zdržuje, což se nemusí shodovat s adresou trvalého bydliště. Proto je potřebná například faktura za elektřinu, protože předpokladem je, že tam, kde klient platí elektřinu, se také opravdu zdržuje.

Požadujeme kopii jednoho z následujících dokladů:
 • účet nebo faktura za veřejně prospěšné služby: elektřina, plyn, voda, smetí
 • faktura za internet
 • faktura za pevnou linku
 • výpis (bankovní nebo kreditní karty)
 • smlouva o pronájmu nebo účet za pronájem
 • státní potvrzení bydliště
 • hypoteční úvěr
 • oficiální dopis (policie, velvyslanectví, městský úřad, daňový doklad, volební list, doklad ze státní sociální pojišťovny).
Kopie musí obsahovat:
 • Jméno a příjmení
 • Adresa
 • Datum
NÁSLEDUJÍCÍ DOKUMENTY NEBUDOU AKCEPTOVÁNY:
 • Pojištění (Aegon, Dôvera, pojištění vozidla atd.)
 • Faktura za mobilní služby
 • Ručně psané dokumenty

Firemní účet

V případě, že má klient zájem založit si účet na svou živnost, firmu nebo jiný typ podnikatelského subjektu, je třeba doložit dokumenty, které prokazují následující skutečnosti (jeden dokument může prokazovat více skutečností najednou):

 • číslo společnosti v rejstříku
 • registrované jméno společnosti a obchodní jméno (pokud je jiné než registrované jméno)
 • sídlo společnosti a místa výkonu činnosti, pokud jsou jiná než sídlo společnosti
 • členy představenstva, jednatelů nebo jiných jednotlivců, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti
 • rozhodnutí společnosti o určení zástupce, který je oprávněn přistupovat k účtu
 • rozhodnutí společnosti o otevření účtu
 • seznam konečných vlastníků společnosti, s výjimkou veřejně obchodovaných společností, které jsou umístěny na evropském regulovaném trhu nebo třetím trhu s ekvivalentními nároky na zveřejňování a transparentnost
 • seznam registrovaných vlastníků, kteří vystupují jako zástupci vlastníků (nominee) společnosti

Je třeba doručit originály nebo ověřené kopie všech dokumentů, které prokazují požadované skutečnosti.

DOKUMENTY NA PROKÁZÁNÍ SE:
 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Zakladatelskou smlouvu
 • Stanovy
 • Společenskou smlouvu
 • Formulář rozhodnutí společnosti o určení zástupce, který je oprávněn přistupovat k účtu (příloha č. 1)
 • Formulář rozhodnutí společnosti o otevření účtu (příloha č. 2).

 

 

 

V případě, že registrovaný vlastník jedná jako zástupce (nominee) konečných vlastníků, je potřebná:

 • kopie smlouvy o zastupování (trust agreement)
 • POI a POR následujících osob:

– zástupce, který je oprávněn přistupovat k účtu

– koneční vlastníci

– zástupce vlastníků (nominee)

Kreditní karta

Aby se zabránilo podvodům s kreditními kartami, vyžadujeme od klientů kopii kreditní karty.

KOPIE MUSÍ OBSAHOVAT:
 • Jméno držitele
 • První 4 číslice a poslední 4 číslice čísla kreditní karty
 • Datum platnosti (stále platné)
 • Podpis držitele (začerněte CVV kód)

Klienti, kteří mají vysokou aktivitu pohybů na kreditní kartě, budou požádáni, aby zaslali DOD (Declaration of Deposits/Výpis z účtu).

Jiní dokumenty

V případě, že klient bydlí s rodinou a nemůže zaslat doklad o bydlišti ve svém jménu, vyzveme ho, aby zaslal následující dokumenty od člena rodiny (matka, otec, manželka, manžel).

 

 • POI – OVĚŘENÍ IDENTITY KLIENTA
 • POR –OVĚŘENÍ BYDLIŠTĚ KLIENTA
 • v případě matky/otce potřebujeme rodný list klienta
 • v případě manželky/manžela potřebujeme oddací list

Proč si otevřít účet u CFD WORLD?

Protože svět financí a obchodování nás baví a v tom, co děláme, jsme profesionálové. Nevěříte? Vyzkoušejte si naše služby zdarma na DEMO účtu.
OTEVŘENÝ ÚČET

Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku