Porovnání nákladů českých domácností: Nominání mzda se za 30 let zvedla o více než desetinásobek

10 / 03 / 2020

Otevřete si Live účet

Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku

Víte, jaký je rozdíl v nákladech domácností na vánoční nákupy v letech 1989 a 2019? Loni jsme se měli výrazně lépe než před revolucí. Podle analytiků CFD World a CETA stál vánoční nákup v roce 1989 více než čtyřnásobek průměrné mzdy a letos rodinu vyjde stejný nákup na pouhou polovinu průměrné české mzdy.

Vývoj nominální mzdy

Analýza vychází z vývoje nominální mzdy, která se za 30 let zvedla na více než desetinásobek. Oproti tomu vybraný televizor zůstal přibližně stejně drahý (zde cca 13 tisíc), oblečení stojí dnes téměř osminásobek, vánoční stromek pětinásobek ceny roku 1989. Obdobně u vybraných potravin narostly nominální ceny v rozmezí trojnásobku až sedminásobku, tedy méně, než o kolik se zvýšila mzda. Výjimkami, které takřka přesně kopírovaly růst mzdy, jsou mléko a mouka (10x růst) a pouze u nich tak můžeme konstatovat, že jsou letos pro spotřebitele „stejně drahé“ jako za socialismu. Podrobnosti ukazují tabulky a metodika níže.

Česko vs. Slovensko

Analytici srovnávali vývoj cen i na Slovensku, které mělo s Českem do roku 1992 společný stát. „Pokud porovnáme Česko a Slovensko, tak jsou Češi stále o něco blahobytnější, rozdíl mezi oběma zeměmi se však postupně snižuje. V roce 2004, tedy ještě před přijetím eura Slovenskem, činil rozdíl 19,2 procentního bodu, tedy Čechy stál vánoční nákup přes 55 % mzdy a Slováky téměř 75 %. Ovšem v roce 2019 již činí rozdíl jen 10,5 procentního bodu,“ komentoval detailní výsledky Martin Krištoff, hlavní analytik CFD World.