O nás

Jednoduché online obchodování.

Otevřete si Live účet

Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku

Kdo jsme?

CFD WORLD poskytuje komplexní globální a investiční služby. Naší snahou je nabídnout všem klientům možnost obchodovat forex a CFD na akciích, komoditách a indexech. A to není všechno – zavedli jsme možnost obchodovat také s fyzickými akciemi. Začínající investoři uvítají příjemné a uživatelsky přívětivé rozhraní platformy MT5. Zkušenější investoři najdou všechny pokročilé nástroje a kompletní servis, na který jsou zvyklí. V CFD WORLD disponujeme nejnovějšími technologiemi a inovacemi. Prioritou CFD WORLD je absolutní bezpečnost pro své klienty. Přijali jsme závazek dodržovat nejvyšší stupeň ochrany prostředků našich klientů ve smyslu směrnice o trzích a finančních nástrojích (MiFID II) a s dohledem a regulací Kyperské komise pro burzy a cenné papíry (CySEC) s CIF licencí číslo 242/14.

Čím je CFD WORLD výjimečný?

Podpora

Žádný problém není neřešitelný, pomůžeme Vám ve vašem jazyce

Mezinárodní platforma

Profesionální pomoc a podpora klientům ve 14 jazycích

Péče o zákazníky

Nenechte se rušit při obchodování, o vše ostatní se postaráme my

Bezpečnost

Vsaďte na jistotu a poznejte, jak funguje špičková bezpečnost

Inovativnost

Individuální konzultace se zkušeným týmem CFD World

Try Demo

Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku

Licence a regulace

C.W. CFD World (CFD World)  je registrovaná obchodní značka Goldenburg Group Limited, což je kyperská investiční firma (CIF) kontrolována a regulována Kyperskou komisí pro burzy a cenné papíry (CySEC) s CIF licenčním číslem 242/14.

Máme licenci k poskytování investičních a doplňkových služeb ve vztahu k finančním nástrojům, jak je zveřejněno na stránce zde. Licenci CySEC můžete najít zde.

Všechny předobchodní informace jsou zveřejněny na stránce zde.

Společnost má smluvní vztah s těmito vázanými agenty QUAENTAS s.r.o., Tőzsdeikereskedés.hu Kft, Corinth Capital MEPE a Fors Magna S. L.

Mezinárodní notifikace

Country Regulator
Austria Austrian Financial Market Authority
Bulgaria Financial Supervision Commission
Croatia Croatian Financial Services Supervisory Agency
Cyprus Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
Czech Republic Česká národní banka / Czech National Bank (CNB)
Denmark Finanstilsynet
Estonia Finantsinspektioon
Finland Financial Supervisory Authority
Germany BaFin
Greece Hellenic Capital Market Commission
Hungary Hungarian National Bank
Iceland Financial Supervisory Authority
Italy Bank of Italy
Ireland Central Bank of Ireland
Latvia FKTK
Lichtenstein Finanzmarktaufsicht
Lithuania Bank of Lithuania
Luxembourg CSSF
Malta MFSA
Netherlands Authority for the Financial Markets
Norway Finanstilsynet
Poland Komisia Nadzoru Finasowego
Portugal CMVM
Romania ASF
Slovak Republic Národná banka Slovenska
Slovenia Securities Market Agency - Tied Agent: Ledoro d.o.o.
Spain CNMV
Sweden Finansinspektionen
UK FCA

Investiční služby

 • Přijímání a postupování pokynů týkajících se jednoho anebo více finančních nástrojů
 • Vykonávání pokynů ve jménu klienta
 • Řízení portfolia
 • Investiční poradenství

Podpůrné služby:

 • Úschova a správa finančních nástrojů na účty klientů/nebo na účet klienta, včetně úschovy a souvisejících služeb, jako je správa hotovosti / zajištění.
 • Devizové služby, pokud jsou spojeny s poskytováním investičních služeb.
 • Investiční výzkum a finanční analýza nebo jiné formy obecných doporučení týkajících se transakcí s finančními nástroji.

Finanční nástroje:

 • Převoditelné cenné papíry
 • Nástroje peněžního trhu
 • Podíly v podnicích kolektivního investování
 • Opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se cenných papírů, měn, úrokových sazeb či výnosů, povolenek nebo jiných derivátových nástrojů, finančních indexů nebo finančních opatření, která mohou být vyrovnané fyzicky nebo v hotovosti.
 • Opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které se musí vyrovnat v hotovosti nebo mohou vyrovnat v hotovosti na žádost jedné ze stran (jinak než v případě neplnění nebo z jiného důvodu ukončení)
 • Opce, futures, swapy a jiné derivátové kontrakty týkající se komodit, které můžou být vyrovnané fyzicky za předpokladu, že se obchodují na regulovaném trhu a nebo MTF.
 • Opce, futures, swapy a jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které mohou být dáno fyzicky za předpokladu, že jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo MTF.
 • Derivátové nástroje pro přesun úvěrového rizika
 • Finanční diferenční smlouvy
 • Opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se klimatických proměnných, dopravních sazeb, povolenek nebo měr inflace či jiných oficiálních ekonomických statistik, které se musí vyrovnat v hotovosti nebo mohou vyrovnat v hotovosti na žádost jedné ze stran (jinak než v případě neplnění nebo z důvodu jiného ukončení), i další derivátové smlouvy týkající se majetku, práv, závazků, indexů a opatření neuvedených jinde v tomto oddílu, které mají vlastnosti jiných derivátových finančních nástrojů, mimo jiné s ohledem na to, zda jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo MTF, zúčtovány a vypořádány prostřednictvím uznávaných zúčtovacích středisek nebo výzvám na úhradu.

Staňte se součástí úspěchu, staňte se součástí CFD WORLD

Otevřete si Live účet

Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku